Tekniska nämnden

Tekniska nämnden är ansvarig för teknisk förvaltning, enheten för samhällsteknik, planläggningsenheten och fastighetsenheten.

2017-2021

Medlemmar   Ersättare  
Helena Fabritius, ordf. SFP Birgitta Holmström SFP
Janne Salonen, vice ordf. Ön
Jari Hollsten FS
Peppi Wilson SFP Eva-Lotta Granberg SFP
Kim Wendelin SFP Stig Eggert SFP
Patrik Sjöblom SFP Anders Nordell SFP
Tiina Torkkeli-Pitkäranta C Merja Lammervo C
Henna Eggert FS Malin Vesalainen FS
Kauko Pietikäinen VF Kurt Andersson Gröna
Johan Sundqvist SDP Börje Ström SDP

 

Förrättningssektion

Helena Fabritius, ordf. SFP Birgitta Holmström SFP
Janne Salonen Ön
Jari Hollsten FS
Tiina Torkkeli-Pitkäranta C Merja Lammervo C