lista1

Kallelser & protokoll

Kallelser

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas föredragningslistor publiceras på nätet i regel samma dag som listorna skickas ut, cirka en vecka innan mötet. En föredragningslista kan läsas på nätet tills protokollet publiceras.

Protokoll

Justerade protokoll publiceras på nätet i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, åtta dagar efter mötet. Protokollen finns tillgängliga på nätet två (2) år efter publicering.

Äldre protokoll kan efterfrågas av byråsekreterare Susanna Kunnari, tel. 02 4260 110 eller susanna.kunnari(at)kimitoon.fi