media

Press & media

Kimitoöns logo

Kimitoöns kommun på sociala medier

Kimitoöns kommun
Facebook
Linkedin

Visit Kimitoön
Facebook
Instagram
Twitter
Kimitoöns bibliotek
Facebook
Instagram

Kimitoöns vuxeninstitut
Facebook


Uppsökande ungdomsverksamhet
Facebook


Ungdomverksamhet
Facebook


UngdomsverkstadenFacebook
  
Kimitonejdens skola
Facebook


Dalsbruks skola
Facebook


Kimitoöns gymnasium
Facebook


Hitis-Rosala förskola
Facebook


Västanfjärds skola
Facebook


Ekocenter
Facebook


Serviceboendet Almahemmet
Facebook


Serviceboende Silverbacken
Facebook


Hannahemmet
Facebook


Idrott & motion Kimitoön
Facebook  
Kultur Kimitoön
Facebook
  
Du med naturen (projekt)

Instagram 
Närmat Kimitoön (projekt)
Facebook  
Kimitoön kallar
Facebook  
Kimitoöns hälsocentralsjukhus
Facebook
  
September Open (evenemang)
Facebook
Instagram
Twitter
Jobb på Kimitoön med omnejd (grupp)Facebook  
Kimitoöns näringsliv (grupp)
Facebook
  
Kimitoöarna besöksnäringsproffs (grupp)
Facebook