kimitoon-flagga

Servicerådgivning

  • Tel. växel +358 (0)2 426 00
  • E-post: kimitoon(at)kimitoon.fi
  • Postadress: PB 22, 25701 Kimito
Kimito bibliotek, Engelsbyvägen 8, 25700 KimitoDalsbruks bibliotek, Tullbacksvägen 7A, 25900 Dalsbruk
Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106, 25830 Västanfjärd

Uppgifter

  • Broschyrer
  • Long Living-kort, skolskjutsbiljetter
  • Kimitoön-vimplar

Vattenprovsflaskor

Flaskor för vattenprover fås från:
  • Miljö och teknik (Kimito kommunkansli), Vretavägen 19, 25700 Kimito
  • Byggnads- och miljötillsyn, Kolabacksvägen 4, 25900 Dalsbruk
  • Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106, 25830 Västanfjärd