Personuppgiftsbeskrivningar

Bildning

Barnomsorg

Miljö och teknik

Omsorg

Förvaltning

De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och i mån av möjlighet be om korrigering, radering eller begränsad hantering.

Den registrerade har rätt att återkalla samtycke.

Om den registrerade känner sig missnöjd med behandlingen har man rätt att besvära sig om personuppgiftsbehandlingen hos tillsynsmyndigheten.

Vi strävar till att svara på förfrågningarna inom rimlig tid utan fördröjning, senast en månad från att förfrågan kommit fram. Om det tar längre meddelas detta skilt.  

Kontakta: dataskydd@kimitoon.fi vid frågor 

Vid begäran om personuppgifter använd följande blankett. Blanketten kan skickas elektroniskt till dataskydd@kimitoon.fi eller per post till: Dataskyddsombud, Kimito kommunkansli Vretavägen 19, 27500 Kimito