Rådgivning & rättshjälp

Intressebevakning

Allmänna intressebevakare betjänar personer som på grund av sjukdom (t.ex. demens, mentala problem eller handikapp) saknar förmåga att bevaka sina intressen och därför behöver en intressebevakare för att sköta personliga eller ekonomiska angelägenheter.

Intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten handhas av de statliga rättshjälpsbyråerna.

Mera information:


Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen handhas av staten och sköts av magistraterna. Servicen styrs av Konsumentverket.

Konsumentrådgivarna nås på telefon:

  • 029 553 6902 (svenska)
  • 029 553 6901 (finska)

Regler för konsumentköp, råd om förfaringssätt, klagomålsmallar, aktuella meddelanden och närmare information om rådgivningsservicen finns på konsumentrådgivningens webbplats.


Ekonomi och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning är en lagstadgad tjänst som är avgiftsfri för kunderna. Skuldrådgivaren som ansvarar för Kimitoön är stationerad i Åbo.

Skuldrådgivaren:

  • hjälper till med att kartlägga den sökandes situation
  • berättar om olika stödtjänster och möjligheter att göra upp om skulderna
  • bistår i förhandlingar med fordringsägarna
  • hjälper till med att göra upp om betalningsscheman och skulder
  • hjälper till med att skriva en ansökan om skuldsanering hos domstol och göra upp och granska ett betalningsprogram

Adress:

Ekonomi- och skuldrådgivning
Slottsgatan 14
20100 Åbo

Tel. 029 566 0430
E-post: varsinais-suomi.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
www.talousjavelkaneuvonta.fi


Medling

Medling vid brott och tvister grundar sig på lagen om medling /1015/2005). Medlingen i brott- och tvistemål är en opartisk, frivillig och avgiftsfri tjänst. Medlingen innebär att brott- eller tvisteparterna kan behandla de psykiska och materiella skador som orsakats offret samt genom en opartisk medlare avtala om kompensation för dessa. Initiativ till medling via medlingsbyrån kan tas av en part i ett brott eller en tvist, av en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare för en omyndigförklarad person, av polisen, åklagaren eller en annan myndighet.

Egentliga Finlands medlingsbyrå
PB 364
20101 Åbo
Besöksadress:
Allégatan 2
Ingång från gården.
Telefon: 0449072448
E-post: sovittelu@turku.fi
http://www.turku.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/socialservice/medling-i-brott-och-tvistemal

Sidokontor finns i Salo, Nystad och Loimaa. Besök i sidokontoren enligt överenskommelse.