Föreningsakuten

Projektet pågick 2016-2017.

Projektet Föreningsakuten förbättrar samarbete och kvalitet i föreningsarbetet på Kimitoön.

Projektet har bl.a. utarbetet olika föreningsverktyg för Kimitoöns föreningar och lyfter fram de viktiga funktioner som föreningar har i samhället.

Byahandlingsplaner

Föreningsakuten har erbjudit byaföreningarna möjligheten att utarbeta byahandlingsplaner.

Byahandlingsplan är en individuell plan för Kimitoöns byar, enligt mall och arbetsmetod, som projektet Föreingsakuten arbetat fram.

Handlingsplanerna är till för att underlätta arbetet, speciellt för byalagen, som utförs i byarna och uppmuntrar till samarbete mellan olika organisationer och sektorer som verkar på orten. I handlingsplanerna listas konkreta och genomförbara handlingar som gynnar närsamhället.

Handlingsplanen är ett resultat av träffar och workshoppar med byaföreningarnas styrelser, öppna invånarträffar och frågeformulär som riktats till både invånare, fritidsboende och övriga intresserade.

Den konkreta handlingsplanen är i tabellform för att den ska vara så tydlig som möjlig och bör uppdateras och gås igenom åtminstone en gång per år.

Arbetsmetod i korthet:

  • Föreningstyrelseträffar
  • SWOT-analys
  • Föreslå teman baserat på SWOT-analysen
  • Öppen byaträff
  • Frågeformulär
  • Utarbeta färdig byahandlingsplan, enligt rubrikerna; genomförbara projekt, nuläge, projektets mål och tema, åtgärder, tidtabell, ansvarsperson/-organisation

Färdiga byahandlingsplaner


Länktips

Nedan länkar till sidor som kan vara nyttiga för föreningar.

SFV:s föreningsresurs – foreningsresursen.fi upprätthålls av Svenska folkskolans vänner. På sidan hittas nyttig information om föreningsarbete, exempelvis hur styrelsearbete, ekonomiskt arbete och praktiskt arbete i föreningar kan gå till. Materialet är utvecklat enligt finländska förhållanden. Guiden är mångsidig och garanterat till stor nytta oberoende om man är nybörjare eller rutinerad i föreningskretsar.

Finlands ungdomsarbete - Allians r.f., SOSTE Finlands social och hälsa r.f. och Valo Finlands idrott r.f. har tillsammans gett ut en rekommendation som kompletterar minimikraven i föreningslagen. Läsvärd oberoende om man är föreningsaktiv ledare eller medlem.

Patent- och registerstyrelsen upprätthåller bl.a. föreningsregister. Till dem görs också stadgeändringar, byte av namntecknare, grundanmälan om ny förening och upplösning av förening.

Volontärbyrån i Sverige har sammanställt olika sorts material om frivilligarbete, t.ex. föreningar. Materialet berör bl.a. teman som: "Starta upp och lägg grunden", "Rekrytera frivilliga", "Mångfald och inkludering", "Engagemang och motivation", "Utvärdering och riskhantering".

Föreningar kan också fungera som arbetsgivare. TE-byrån ger mera information om möjlighet till lönesubventionering.

Fyrk.fi samlas olika sorters stipendier, finansieringsunderstöd osv.

Övrigt: