simma-barn

Badstränder

Kimitoöns fritidsenhet sköter följande badstränder:

Västerbuktens badstrand i Ölmos, Dragsfjärd

Ölmosvägen 469, 25870 Dragsfjärd, ca 5 km från Kärra by. Stranden är utrustad med lekparksutrustning, utedass samt omklädningsrum. Stranden är handikappanpassad och har en gummimatta som rullstolsbundna kan ta sig ut i vattnet med. Västerbuktens badstrand har en lång sandstrand och långgrunt vatten. Lämplig för små barn.

Kila badstrand 

Granviksvägen 61b, 25760 Kila, ca. 15 km från Kimito centrum mot Angelniemi. Stranden är utrustad med lekparksutrustning, utedass, omklädningsrum samt 25 meters motionsbana för simmare. Stranden är handikappanpassad och har en gummimatta som rullstolsbundna kan ta sig ut i vattnet med. Lämplig för små barn.

Eknäs semesterby i Kimito

Campingvägen 27, 25700 Kimito. ca. 12 km från Kimito centrum mot Sagu. Stranden är utrustad med lekparksutrustning, utedass, omklädningsrum samt brygga med 3 meters hopptorn. 

Badvattnets kvalitet

Vattnets kvalitet har mätts på badstränderna i Ölmos, Kila och Eknäs 07.08.2018. Badvattnets mikrobiologiska kvalitet var mycket god vid alla badstränder och uppfyllde kvalitetskraven som fastställts i Social- och hälsoministeriets förordning 354/2008. OBS! Var uppmärksam med algerna även om bakterie resultaten var bra.

Folkhälsans badstränder

 • Sandudden, Grophagsvägen, Dalsbruk. 25m motionsbana, utedass, omklädningsrum och brygga.

 • Solbad, Gammelby, Kimito. Bjärnåvägen ca 6 km mot Bjärnå från Kimito centrum. Utedass, omklädningsrum och hopptorn.
 • Gräggnäs i Västanfjärd. Gräggnäsvägen. Utedass och omklädningsrum + 5 m hopptorn.

Följande mindre badplatser ägs och/eller sköts av byalag/föreningar/kommun eller företag:

 • Byholmens badplats i Dalsbruk, Högholmsvägen 9
 • Lappdals badplats, Axel Hartmans väg 28
 • Sanduddens badplats i Tolfsnäs, Fyra Ekars väg
 • Misskärr badplats i Västanfjärd, Fagernäsvägen
 • Lillvikens badplats i Dalsbruk, Grophagsvägen
 • Högsåra, Högsåra byväg
 • Björkboda träsks badplats, Bodängsvägen
 • Vestlax badplats, Klobbnäsvägen
 • Kasnäs, Kasnäsvägen
 • Furulunds badplats i Dragsfjärd, Furulundsvägen