Motionsverksamhet för vuxna och seniorer

Orkidé-verksamheten ger mera ork

Fritidsenheten ordnar olika motionsgrupper för vuxna, seniorer och åldringar. Motionsgruppen Orkidé är en seniorgrupp som samlas en gång i veckan för att motionera, gymnastisera och spela.

Målsättningen med motionsgrupperna är att främja hälsan hos vuxna och seniorer,  förhindra och motverka sjukdomar, samt att upprätthålla och bevara den fysiska rörelseförmågan.

Namnet Orkidé härrör sig från blomman med samma namn, men också från tanken att motionen skall fungera som en ”ork-idè” i vardagen!
Förutom Orkidé-grupperna arrangeras vattengymnastik i Kasnäs Bad varje fredag kl. 9.30-10.15 och kl. 10.30-11.15 förutom på sportlovet 22.2.2019. 

Gymgrupper

Fritidsenheten ordnar även ledda gymgrupper inom programmet Kraft i Åren. Målsättningen med verksamheten är att stärka de hemmaboende äldres muskelstyrka och balans och därmed upprätthålla funktionsförmågan.

Gymgrupperna börjar vecka 3(14.1.2019) på följande ställen:

  • Måndag kl 10.00-11.00 Rehab Center, Kimito
  • Tisdag kl 10.00-11.30 Brukshallen Dalsbruk
  • Torsdag  kl 10.00-11.00 Solkulla , Kimito
  • Fredag kl 13.00-14.00 Brukshallen, Dalsbruk. 
  • Fredag kl. 14.00-15.00 Finsk motionsgrupp i Brukshallen, Dalsbruk


Som idrottsinstruktör för Orkidé- och Kraft i åren-grupperna fungerar Joakim Aho tfn 040-6609 922. Välkommen!