barnkultur


Barnkultur

Barnkulturen på Kimitoön är levande. Hösten 2018 tar skolorna i bruk kulurläroplanen, som går ut på att erbjuda alla elever jämlika möjligheter att uppleva och skapa kultur. Kulturläroplanen är ett samarbete mellan kulturenheten och skolorna vid Kimitoöns kommun, samt med biblioteken, muséer, musikinstitut och barnkulturcenter på Kimitoön. 

Konstkiosken

Kimitoöns konstkiosk är ett av statens spetsprojekt, vars syfte är att förbättra barns tillgång till konst och kultur. Projektet innebär att konstverkstäder cirkulerar i alla kommunens skolor under de följande två åren, och skapar jämlika möjligheter för barn och unga att uttrycka sig kreativt. Projektet administreras av Sagalunds barnkulturcentrum och förverkligas i samarbete med Kimitoöns kommun. Konstkiosken är en del av Kimitoöns kulturläroplan.

Barnkulturcenter

På Kimitoön finns två barnkulturcentrum som är medlemmar i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Sagalunds barnkulturcenter barnkulturcenter är hem för Finlands första museala barnkulturcenter. Centret verkar i hela Kimitoöns kommun med närkommuner, och är verksamt i både Sagalunds museum, Dalsbruks Bruksmuseum samt Björkboda Låsmusem.

Luckan på Kimitoön, beläget i Kulturhuset Villa Lande i Kimito, är kommunens andra barnkulturcenter. Luckan erbjuder regelbundet teaterföreställningar och sagokarnevalen i samarbete med biblioteket åt skol- och daghemsgrupper.

Barn i biblioteken

Till Kimitoöns kommunbibliotek hör biblioteken i Dalsbruk, Kimito, Västanfjärd och Hitis. På biblioteken finns ofta en egen avdelning för barn, där det förutom böcker finns tidningar, spel och filmer. Biblioteken ordnar regelbundet speldagar, sagostunder och övrigt program för barn och ungdomar. Biblioteken följer också en egen läroplan som förverkligas i samarbete med skolorna.

Grundundervisning i konstämnen

Grundläggande konstundervisning är konstfostran som ordnas utanför skolan och riktas i första hand till barn och unga. Grundläggande konstundervisning ordnas vid musikläroanstalter, bildkonstskolor, dansskolor, handarbetsskolor och andra läroanstalter.

Musikinstitutet Arkipelag erbjuder barn i åldern 1-9 tidig musikfostran, det vill säga musiklekskolor samt spelgrupper, samt grundläggande konstutbildning inom dans och musik åt barn och ungdomar på Kimitoön.

Kimitoöns Vuxeninstitut erbjuder grundläggande konstutbildning i Barnens bildkonstskola.

Övriga barnkulturaktörer

Kimitoöns och Salos barnkulturaktörer samarbetar kring barnkultur. På Tilkkutäkki-sidorna hittar du mer information om aktuella projekt samt enskilda konstnärer och barnkulturaktörer i nejden. Ta kontakt med dem om du vill veta mera.

Stöd för verksamheten kan man söka av Kimitoöns kommuns kulturenhet eller Svenska KulturfondenFyrk.fi erbjuder aktuell information om stiftelsers, fonders och olika programs bidrag och stipendium. 

Följande barnkulturaktörer erbjuder också tjänster inom barnkultur på Kimitoön: