bidrag


Kulturbidrag

Kimitoöns kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut kulturbidrag åt föreningar, arbetsgrupper och enskilda kulturutövare. 

I januari kan professionella och/eller stora kulturorganisationer söka bidrag för stora evenemang och festivaler och/eller professionell kulturverksamhet på Kimitoön. 

I mars kan föreningar, arbetsgrupper och enskilda kulturutövare söka verksamhets- eller projektbidrag. 

Allmänna riktlinjer 
 • Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid. 
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans. 
 • Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats. 
 • Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter. 
 • Primärt vinstbringande projekt stöds inte. 
 • Resor och anskaffningar stöds i regel inte. 
Till ansökningsblanketter

Beviljade bidrag

Februari 2018:
 • Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf 13500 €
 • Kimitoöns musikfestspel 14000 €
 • Norpas ry 8500 €
 • Åbo Svenska Teater 2000 €

April 2018:
 • Arkipelag Workshop 600€
 • Baltic Gospel Singers 700€
 • Bruksteatern 1500€
 • Dalsbruk byalag 600€
 • Dragsfjärds hembygdsförening 200€
 • KSSK vanhempainyhdistys 0€
 • Kimitoöns musikgille 1000€
 • Kärringbanken 300€
 • Sagalundgillet 800€
 • Skärgårdens kultursällskap 800€
 • SMK ry 200€
 • Åbolands hantverk rf 1500€
 • Örön residenssikeskus 500€
 • Arkipelag Workshop/Atelje 360-hanke 800€
 • Dragsfjärds hembygdsförening 200€
 • Hembygdens vänner i Hitis 200€
 • Hitis kyrkoby byaförening 200€
 • KSSK vanhempainyhdistys 500€
 • Norpas arbetsgrupp 500€
 • Ole Högberg 200€
 • Sydkustens landskapsförbund 500€
 • Västanfjärds byaråd 200€