kulturvan


Kulturvänner på Kimitoön

En kulturvän kan fungera som ett frivilligt stöd till en medmänniska. Tillsammans besöker ni kulturevenemang, museum, utställningar och kurser. Kulturvännernas mål är att minska ensamheten i samhället med kulturen som verktyg. 

Bli kulturvän!

Du kan bli kulturvän genom att gå en kortkurs i vänverksamhet, som ordnas i Kimitoöns Vuxeninstituts regi. 

Kursen är en kortkurs i vänverksamhet som riktas åt alla som är intresserade av att fungera som kulturvän på Kimitoön.  Kursen passar för personer i alla åldrar och är avgiftsfri.

Under introduktionen får deltagarna lära sig det mest väsentliga inom vänverksamheten och efter kursen kan du komma med i Röda Korsets kulturvänverksamhet. Man kan även delta i introduktionen av rent intresse utan att förbinda sig till vänverksamheten. 

Då du har gått kulturvän-kursen kan du fungera som ett frivilligt stöd till en medmänniska genom att tillsammans besöka kulturevenemang, museum, utställningar och kurser. 

Läs mer om kursen här. 

Vill du träffa en kulturvän?

Känner du dig ensam i vardagen? Är du nyinflyttad och saknar ett socialt nätverk? Genom kulturvänverksamheten kan du hitta någon att gå på bio, museum, till biblioteket, eller varför inte på restaurang med. Kontakta Röda korset så får du veta mer.