seniorerSeniorkultur

Konst och kultur är en grundrättighet. Genom erfarenhet och forskning har man kunnat konstatera att konst och kultur har förmågan att göra gott. Kulturens hälsofrämjande inverkan anses idag mycket viktig. Konstnärlig verksamhet förhöjer även seniorers fysiska och mentala hälsa och vitalitet, samtidigt som det ger livet innehåll och mening. 

Kulturapoteket

Kreativiteten är karaktäristisk för människan under hela livscykeln, och åldrandet är ingen orsak att minska på kulturell verksamhet eller sänka nivån på utbudet. Målet med kulturapoteket är att sätta fokus på seniorers kultur och konstverksamhet. Detta sker genom att stöda instansboende seniorers möjlighet till kulturupplevelser och -verksamhet. 

Stöd för verksamheten kan man söka av Kimitoöns kommuns kulturenhet eller Svenska Kulturfonden. Fyrk.fi erbjuder aktuell information om stiftelsers, fonders och olika programs bidrag och stipendium. 

Kulturpiller

Du kan boka kulturpillret direkt med konstnären. Kom även överens om praktiska arrangemang med konstnären. Priset på kulturpillret beror på konstnärens arvode samt på programmets längd och innehåll.

 • Danspiller. Ett danspiller ger glädje och stimulans genom dans och rörelse. Marianne Petters ger danspiller enligt överenskommelse på åldringshem, dagcenter mm.
 • Färgpiller. Ett färgpiller sätter fart på fantasin och piggar upp vardagen. Färgpiller kan innehålla olika teman och tekniker enligt var och ens förmåga.
  Pia Holm står för färgterapin.
 • Musikpiller. För att pigga upp, men också skänka harmoni intar vi en energikur av gamla kära sånger. Musikstunden passar för alla, både för de som vill sjunga me doch de som bara vill lyssna. Musikpillerstunden hålls av och bokas med Kaj Kulla, tfn 045 261 8596.
 • Minnespiller. Åldringshem och pensionärsgrupper kan låna Sagalunds minneskappsäckar. I minneskappsäckarna finns föremål som hänför sig till olika årtionden, 1930-1950-talet, vilka väcker minnen och berättarlust bland deltagarna.
  En Sagalund volontär kan komma med och leda diskussion om innehållet.
  Kappsäckarna kan beställas från Sagalund, tfn 02 421 738.
 • Sagopiller. Bjud in gäster från barndomens sagovärld! De från Elsa Beskows barnböcker bekanta Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin kan ni bjuda på besök. Tillsammans minns vi gågna tiders barnlitteratur och tanterna läser Beskowdikter.
  Besöket räcker ca 45 minuter och bokas via Sagalunds museum, tfn 02 421 738.
 • Det finns ett stort utbud av evenemang, utställningar och aktiviteter som passar som uppiggande kulturpiller. Följ Kimitoöns evenemangskalender eller var i direkt kontakt med Kimitoöns kultursekreterare för mer information.

Vill du erbjuda kulturpiller?

Konstnär eller kulturarbetare, vill du erbjuda kulturpiller för seniorer? Sänd gärna info till kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne.