museum

Museer

Sagalund

Sagalund är ett museum, en trädgård och ett center för åboländsk kulturarv och barnkultur- en bit förverkligad poesi, enligt grundaren Nils Oskar Janssons egna ord. Här finner du olika byggnader från Kimitoöns historia: ett tingshus, ett torp, en bondgård, två gamla skolor mm. Allt är beläget i en lummig trädgård som anlagts vid sekelskiftet 1900. 

Dalsbruks bruksmuseum

Dalsbruks bruksmuseum berättar om metallindustrin och om arbetarna vid bruket. I museets små Norrbacksstugor visar man genom arbetarbostäderna hur arbetarna levde och bodde i Dalsbruk under perioden 1890–1960.

Dalsbruks Bruksmuseum är ett kulturhistoriskt museum vars första basutställning öppnades år 1983. I dag omfattar museet åtta byggnader, elva kolugnar och en masugn. I museets övriga byggnader koncentrerar man sig på järnbrukets historia, vars anor sträcker sig till 1686, då den första masugnen byggdes i Dalsbruk.

Björkboda låsmuseum

I Björkboda Låsmuseum kan besökarna bekanta sig med låstillverkningens historia i Björkboda. Museet, som finns i en före detta arbetarbostad från 1840-talet, invigdes år 1979. Idag finns en stor samling lås, beslag osv. framlagda till påseende. Björkboda har gamla järnindustrianor från 1732-talet då den första stångjärnshammaren byggdes.

Såväl Björkboda som Dalsbruk har ägts av brukspatronssläkten som Hising, af Petersén och Ramsay.