20171120_091628

Delta och påverka

Ungdomsparlamentet

  • Ungdomsparlamentetet för fram ungdomarnas tankar på Kimitoön och lyssnar på ungdomarnas ideer.  Ungdomar skall också uppmuntras att bli intresserade av att sköta gemensamma saker.
  • Medlemmarna i ungdomsparlamentet är valda från alla våra högstadier och gymnasiet.
  • Ungdomsparlamentet har som arbetsmetod möten och olika arbetsgrupper där man jobbar med aktuella ärenden.

  • Ungdomsparlamentet har en representant i varje nämnd på Kimitoön.
  • Ungdomsparlamentet har en representant i ungdomsföreningarna på Kimitoön.
  • Ungdomsparlamentet har möten minst en gång i månaden.