10_Alma_SC

Äldreservice

Senior på Kimitoön? Kommunen erbjuder aktiviteter, vård och boende för seniorer på flera olika nivåer. 

  • Dagcenterverksamheten riktar sig till dem som vill komma ut till bys och umgås en stund.
  • Vård i hemmet möjliggör boende hemma även för dem som behöver service eller vård.
  • Närståendevårdare kan söka stöd för vård av familjemedlem.
  • Kommunen har tre effektiverade serviceboenden och institutionsvård i en del av Hannahemmet.