Ansvarig arbetstagare

Kommunen ska vid behov åt en äldre person utse en ansvarig arbetstagare, som hjälper i frågor gällande utförandet och samordningen av tjänster. Kimitoön är indelad i två distrikt: vård i hemmet norra och södra distriktet. Den ansvariga arbetstagaren utses i enlighet med dessa distrikt.

Den ansvariga arbetstagaren ska bl.a.

  • stöda den äldre personen i frågor som gäller ansökan om tjänster och förmåner
  • följa upp att kvaliteten på klientens service är hög och att den ordnas i rätt tid och i tillräcklig omfattning med tanke på hans eller hennes behov
  • följa upp att klientens serviceplan och besluten i anslutning till den är aktuella och att verkställandet av serviceplanen utvärderas regelbundet.
  • vara i kontakt med och i mån av möjlighet samordna tjänster som tillhandahålls av olika aktörer

Kontakt:

Maria Heinonen, vård i hemmet, norra distriktet, tfn 02 4260 620 eller 050 400 0176
e-post: fornamn.efternamn@kimitoon.fi

Sofie Fredriksson, vård i hemmet, södra distriktet, tfn 02 4260 670 eller 040 635 0617
e-post: fornamn.efternamn@kimitoon.fi