Dagcenterverksamhet

Åldringshem Hannahemmet

Dagcentret i Hannahemmet är öppet på måndag, tisdag och onsdag, av vilka måndagen riktar sig till finskspråkiga besökare. Ett besök kostar 12,30 euro. I priset ingår skjuts till och från dagcentret, mat, kaffe samt program.
Hannahemmet, Erkasvägen 27a Dragsfjärd.

För närmare information, vänligen kontakta
Carita Pomrén, förman
Erkasvägen 27a, Dragsfjärd
tfn 02 4260 650 eller 040 527 0647
Fax 02 4260 655

Servicehemmet Almahemmet

Almahemmets dagcenterverksamhet är öppen på tisdag, onsdag och torsdag kl. 9-14.30. Ett besök kostar 12,30 euro. I priset ingår skjuts till och från dagcentret, frukost, mat, kaffe samt program.
Almahemmet, Vårdbackavägen 3, Kimito.

För närmare information, vänligen kontakta:
Katarina Forssell, tf. förman
Vårdbackavägen 3, Kimito
tfn 02 4260 627 eller 040 664 6436

Fax 02 4260 624

Servicehemmet Silverbacken

I Silverbackens utrymmen hålls dagverksamhet för äldre hemmaboende varje torsdag och för Silverbackens klienter varje fredag.
Ett besök för de hemmaboende kostar 12,30 euro. I priset ingår skjuts till och från dagcentret, mat, kaffe samt program.
Silverbacken, Sundvikvägen 2, 25830 Västanfjärd.

För närmare information, vänligen kontakta:
Heli Asplund, förman
Sundvikvägen 2, Västanfjärd
tfn 02 4260 630 eller 044 042 772