1_Alma_SC

Serviceboende & åldringshem

Serviceboende erbjuds på tre olika orter på Kimitoön. Ansökan till serviceboende görs på särskild blankett. Ansökan behandlas i kommunens SAS-grupp och skriftligt beslut fås när vård- och servicebehovet utretts. Kommunens område beaktas som helhet, vilket innebär att ansökan inte kan riktas till ett specifikt serviceboende.

Serviceboende

Almahemmet

Almahemmet erbjuder effektiverat serviceboende för 32 klienter, vilket betyder att vårdpersonal finns till hands dygnet runt. Hemmet är indelat i tre moduler; Blåmusslan, Vitsippan och Lyckostigen. Samtliga rum är ämnade för en person. På Lyckostigen vårdas huvudsakligen uppegående dementa klienter.

Ansvarig sjukskötare, tfn 02 4260 628
Sköterskekansli, tfn 02 4260 622
Avdelning Lyckostigen, tfn 02 4260 621

Närmare information om serviceboende ges må-fre av:
Katarina Forssell, t.f. förman
Vårdbackavägen 3, Kimito
Tfn 02 4260 627 eller 040 664 6436
Fax 02 4260 624

Silverbacken

Silverbacken erbjuder effektiverat serviceboende för 17 klienter, vilket betyder att vårdpersonal finns till hands dygnet runt. Vård erbjuds i två moduler: Lärkan och Svalan, i 9st enpersoners rum och 4st tvåpersoners rum. Ansvariga sjukskötaren ansvarar även för hemvården i nära anslutning till Silverbacken, dvs för klienter bosatta i anslutning till Silverringen med omnejd.

Avdelning Svalan, tfn 02 4260 631
Avdelning Lärkan, tfn 02 4260 632
Ansvarig sjukskötare, tfn 040 635 8266

Närmare information om serviceboende ges må-fre av:
Heli Asplund, förman
Sundvikvägen 2, Västanfjärd
Tfn 02 4260 630 eller 044 042 7729

Hannahemmet

Hannahemmet erbjuder effektiverat serviceboende för 29 klienter. Modulen Fridhem och Demensavdelningen Lyckebo omfattas i sin helhet serviceboende och större delen av modulen Blåklockan. Effektiverat serviceboende erbjuds i enpersoners rum. I Hannahemmet finns också rymliga 30m² rum, som lämpar sig bra för äkta makar eller sambor som är i behov av dygnetrunt vård. Ett rum på Hannahemmet är reserverat för intervallvård, dvs kortvarig vård som avlastning för anhöriga.

Sköterskekansli, tfn 02 4260 652
Avdelning Lyckebo, tfn 02 4260 653

Närmare information om serviceboende ges må-fre av:
Carita Pomrén, förman
Erkasvägen 27a, Dragsfjärd
Tfn 02 4260 650 eller 040 527 0647
Fax 02 4260 655

Åldringshem

Hannahemmet

Hannahemmet har 29 vårdplatser inom institutionsvård. Institutionsvården omfattas av 1-2 personers rum. Avdelningen är indelad i modulerna Blåklockan, Rosen och Gullvivan.

Sköterskekansli, tfn 02 4260 652

Tilläggsuppgifter om anstaltsvård ges må-fre av:
Carita Pomrén, förman
Erkasvägen 27a, Dragsfärd
Tfn 02 4260 650 eller 040 527 0647
Fax 02 4260 655