Servicesedel

Servicesedel inom effektiverat serviceboende

En servicesedel är ett nytt sätt för kommunen att erbjuda äldrevårdstjänster. Syftet med sedlarna är att öka klienternas valmöjligheter, göra serviceproduktionen mångsidigare och främja samarbetet mellan kommun, näringsliv och privata serviceproducenter. Användningen av servicesedlar regleras i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Kommunen har fattat beslut om att servicesedlar tas i bruk inom effektiverat serviceboende för äldre, samt bestämt sedlarnas värde och de kriterier som ställs på de privata aktörerna. Kommunen godkänner också de privata serviceproducenterna. Privata serviceproducenter har sedan april 2017 haft möjlighet att ansöka om att bli godkända hos kommunen. I servicesedelsystemet skaffar klienten själv servicen hos en godkänd privat serviceproducent.