Stöd för närståendevård (vuxna)

Stöd för närståendevård betalas efter prövning till närstående som vårdar familjemedlem hemma och där vården binder vårdaren i stor utsträckning. Ansökning sker via äldreomsorgschefen.