Väntetider inom äldreomsorgen

Utvärdering av servicebehovet

1-5 dagar

Brådskande hemvård

1-2 dagar

Matservice

1 dag

Trygghetsservice

2 dagar (i medeltal)

Stöd för närståendevård

90 dagar (i medeltal)

Dygnet runt vård

33 dagar (i medeltal)


Enligt lag har en person rätt att få en bedömning av servicebehovet, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning.

Uppdaterat 6.9.2018.