Vård i hemmet

Kommunen erbjuder vård i hemmet till äldre, personer med hälsohinder eller handikappade som bor hemma. Såväl vård i hemmet som stödservice (matservice och trygghetstelefon) är behovsprövad service. Behovet av tjänster utvärderas i allmänhet av en sjukskötare eller hälsovårdare. Vård i hemmet ansöks via förman i respektive distrikt. Vården är avgiftsbelagd och fastställs enligt bruttoinkomster och besöksfrekvens.

Södra distriktet (Dalsbruk med omnejd, Dragsfjärd, skärgården, Västanfjärd södra del)

Telefontid må-fre 13-14, tfn  02 4260 656
Sofie Fredriksson, förman
Malmvägen 2. 25900 Dalsbruk
tfn 02 4260 670 eller 040 635 0617
fornamn.efternamn@kimitoon.fi

Norra distriktet (Kimito och Västanfjärds norra och östra del)

Telefontid må-fre 13-14, tfn 02 4260 623
Maria Heinonen, förman
Vårdbackavägen 3, 25700 Kimito
tfn 02 4260 620 eller 050 400 0176
fornamn.efternamn@kimitoon.fi