Vårdkoordinator

Vårdkoordinator fungerar som kontaktperson mellan kunden och serviceproducenten. Koordinatorn betjänar alla åldersgrupper.