Hälsoinspektör

Miljöhälsovården på Kimitoön ordnas av Lundo kommuns miljöhälsovård.

Miljöhälsovårdens viktigaste delområden är livsmedelstillsyn, tillsyn över inomhusluft i bostäder och offentliga lokaler, övervakning av hushålls- och badvatten, produktsäkerhetstillsyn, övervakning enligt tobakslagen, tillsyn över miljöhygien, veterinärvård, djurskydd, tillsyn av tillverkning och lagerhållning av kemikalier.

Hälsoinspektörens kontaktuppgifter:

Tiina Torkkeli-Pitkäranta, hälsoinspektör
Tel. 050 598 0578
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
tiina.torkkeli-pitkaranta(at)lieto.fi

Lundo kommun, Miljöhälsovård, tel. 02 4873 300.

Vattenprovsflaskor

Flaskor för vattenprover fås från:
  • Miljö och teknik (Kimito kommunkansli), Vretavägen 19, 25700 Kimito
  • Byggnads- och miljötillsyn, Kolabacksvägen 4, 25900 Dalsbruk
  • Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106, 25830 Västanfjärd
Se kommunkansliernas öppettider.