2_IMG_3669_SC

Hälsotjänster

Vi månar om din hälsa!

Vi vill erbjuda alla åldrar en god vård i trygg miljö, utgående från individuella behov.

Vi har två hälsostationer där du kan få hjälp om du blir sjuk. Här får du personligt bemötande och mångsidig, professionell vård. Hälsocentralsjukhuset tar snabbt emot patienter från specialsjukvården för fortsatt vård eller rehabilitering.