Du kan boka tid till laboratoriet och sjukskötarmottagningen via webben. Läs igenom anvisningarna innan du bokar tiden:

Laboratoriet:

  • Prover tas med läkar- eller hälsovårdarremiss från hälsocentralen. De här remisserna finns i elektronisk form i laboratoriet.
  • Prover kan också tas med pappersremiss från specialsjukvården eller från en annan kommunal hälsocentral. Ta då med dej pappersremissen till laboratoriet.
  • Laboratoriet tar inte prover med remiss från privata läkare, med undantag för vissa snabbtester. Kontakta vid behov laboratoriet per telefon.
  • För prover som levereras till laboratoriet för analys (t.ex. urinprov) behöver du inte boka tid men remiss krävs.
  • Om du är osäker om provet kräver att du är oäten, var för säkerhets skull oäten, eller kontakta laboratoriet per telefon.
  • Tid för INR prov, glukosbelastning, Holter-, EKG- och spirometriundersökning kan du inte boka tid för på webben. Kontakta laboratoriet tfn 4260454 på telefontiden kl. 13-14 för tidsbokning.

 Sjukskötarmottagningen:

Du kan boka tid på webben till vårdare för stygnborttagning, blodtryckskontroll och för öronspolning.

Stygnborttagning: Vid tecken på infektion kontakta läkarmottagningen innan stygnborttagningen.
Blodtrycksuppföljning: Kom 20 minuter före bokad tid så att blodtrycket hinner stabilisera sig.
Öronspolning: Använd receptfritt öronvaxlösande medel i öronen enligt föreskrifterna på förpackningen 3 dagar före bokad tid.