Företagshälsovård

Enligt kommunallagen ska företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommunerna, bolagiseras eller upphöra senast den 1 januari 2019. Kimitoöns kommuns företagshälsovårdstjänster produceras efter en konkurrensutsättning av Dalmed Oy Ab, eller ett företag som kommer i deras ställe, åtminstone år 2019. Kommunen har flyttat företagshälsovårdskundernas avtal till Dalmed Oy Ab fr.o.m. 1.12.2018.