Hälsocentralsjukhus

Hälsocentralsjukhus
Vårdbackavägen 4-6, 25700 Kimito
tfn 02 4260 438
fax 02 4260 440

Vi ber vänligen anhöriga ta kontakt per telefon mellan kl. 14-15 eller vid annan tid enligt skild överenskommelse.

  • Besökstid kl. 10-19. Vid vårdåtgärder ber vi besökare visa hänsyn och avlägsna sig från patientrummet.
När det gäller vårdkontakter svarar vi inte per e-post p.g.a. datasekretess.