Laboratorium

Tidsbeställning kl. 13-14, tfn 02 4260 454 eller via webben


Laboratoriet vid Kimitoöns hälsocentral utför inte längre provtagningar efter privatläkarremiss. Orsaken är ett beslut som fattats av det analyserande laboratoriet, alltså Tykslab. Laboratoriet har meddelat att man fr.o.m. den 17.2.2017 inte längre analyserar prover som tagits efter remiss från privatläkare. Som motivering anger Tykslab den lagstiftning som gäller konkurrensneutralitet.