Läkarmottagning

Tidsbeställning

  • Per telefon vardagar kl. 8-16, tfn 02 4260 400.
  • Akuta insjuknanden och andra jourärenden vid Kimito hälsotation.
  • Mottagningen i Dalsbruk fungerar enligt tidsbeställning.
  • På webben i icke brådskande fall: Återuppringningstjänsten (Du kan använda tjänsten då det passar dig bäst. Du rings upp samma eller följande vardag).

Öppethållning i Kimito

Må-fre kl. 8-16. Besöksadress: Vårdbackavägen 4-6, 25700 Kimito.
Akuta insjuknanden och andra jourärenden.
Ring alltid innan du kommer till mottagningen!
Läkarjouren vid Kimito läkarmottagning är öppen alla vardagar kl. 8-16.

Öppethållning i Dalsbruk

Må-to kl. 8-16. Besöksadress: Sjukhusvägen 4, 25900 Dalsbruk.
Mottagningen i Dalsbruk fungerar enligt tidsbeställning.

Ring alltid innan du kommer till mottagningen!
Akuta insjuknanden och andra jourärenden vid Kimito hälsotation.

Läkarjour under övriga tider

De närmaste läkarjouren under vardagar kl. 16-08 samt veckoslut och söckenhelger är:
Jouren i Salo, tfn 02 772 3611, Sairaalantie 9, 24130 Salo.
Samjouren i Åbo, tfn 02 313 8800, Keramikfabriksgatan 1, 20520 Åbo

Mera information: Åucs EPLL samjour 

Allmänt nödnummer (ambulans), tfn 112