Mun- och tandhälsa

Tidsbeställning, annullering och ändring av beställda tider

Tandläkare / Munhygienist

Per telefon helst kl. 8-9 tfn 02 4260 525.
Om du ska annullera eller ändra en tid, ska du göra det före kl. 15 dagen innan besöket.
På webben i icke-brådskande fall: Återuppringningstjänsten.
Du kan använda tjänsten då det passar dig bäst. Du rings upp så snabbt som möjligt.

Öppethållning: må-to 8-15.30 och fre 8-15.

  • Kimito: Vårdbackavägen 4-6
  • Dalsbruk: Sjukhusvägen 4

Tandläkarjour

Under kvällar, veckoslut och söckenhelger är dejouren i T-sjukhusets samjour i Åbo. 
Jouren är avsedd för patienter, som behöver nödvändig akut behandling av tänder och mun.
Tidsbeställning till jourmottagningen görs samma dag. Läs mer här.

Tidsbeställning
Vardagar kl. 15.30-18
lördag, söndag och söckenhelger kl. 9 -11
tel. 02 313 1564.

Övriga tider utanför tjänstetid, i akuta fall ring till samjourens info tel. 02 313 8800.

Besöksadress: Keramikfabriksgatan 1, 20520 Åbo.


  • Munhälsovården är gratis för patienter under 18 år.
  • För oannullerad besökstid debiteras 50,80 € av patienter som har fyllt 15 år.
  • Brådskande första hjälp ordnas dagligen på båda mottagningarna.
Mer information om god munhälsa
Finlands tandläkarförbundets I LOVE SUU -kampanj (på finska).