Psykolog

Psykologerna handhar:

  • mottagning för barn, ungdomar och vuxna.
  • stöd och handledningsbesök vid tillfälliga kriser samt problem inom familjen
  • depression, ångest
  • inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter
  • konsultationsbesök i daghem, förskolor och skolor. Kan konsulteras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Till psykologerna kan man komma utan remiss. Tidsbokning per telefon.

  • Martta Lahtinen, psykolog, tfn 040 358 3689. Telefontid må, ti, fre kl. 8.15-9
  • Kerstin Gustafsson, psykolog tfn 02 4260 317 eller 040 705 1323

Adress: Vårdbackavägen 4-6, Kimito.