Rådgivningstjänster

Tidsbeställning, annullering och ändring av beställda tider och kontakt med hälsovårdare

Per telefon må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.30, tfn 02 4260 499

Då du som kund ringer till numret (02) 4260 499, kan du välja mellan tidsbokningstjänster eller kontakt med hälsovårdare. Via tidsbokningstjänsten ställs du i samtalskö, eller blir uppringd om du så väljer. Samtalen till hälsovårdare styrs alltid till återuppringningstjänsten. Skolhälsovården har inte anslutits inte till telefontjänsten, utan har sina egna telefonnummer.

Barnrådgivning

  • Kimito och Dalsbruk

Mödrarådgivning, familjeplanering

  • Kimito och Dalsbruk

Preventivrådgivning

  • Kimito och Dalsbruk

Vaccinationsrådgivning 

  • Kimito och Dalsbruk

Skolhälsovård

  • Kimito och Västanfjärd, tfn 02 4260 450 / 040 548 7341
  • Dalsbruk och Hitis-Rosala, tfn 040 744 8938
  • Studerandehälsovård (Axxell) måndag och torsdag, tfn 040 744 8938

***       ***

Familjerådgivning

Åbolands familjerådgivning verkar i Pargas stad och Kimitoöns kommun. Till familjerådgivningen kan föräldrar eller vårdnadshavare söka sig med eller utan barn, helt utan remiss, t.ex. då parrelationen krisar eller man är bekymrad över hur barnet mår. Via stödsamtal och andra infallsvinklar kan man hitta nya sätt att hantera situationen.

Familjerådgivaren har tystnadsplikt.

Familjerådgivarna finns på Kimitoön en dag i veckan.
e-post: fornamn.efternamn@pargas.fi

Telefontid, måndagar och onsdagar kl. 12-13

Inkeri Mäkinen, tfn 044 358 5819
familjerådgivare, socialarbetare, par- och familjeterapeut

Petra Zilliacus, tfn 044 358 5709
familjerådgivare, psykolog

***       ***
Minnes- och seniorrådgivning

Till minnesrådgivning kan alla oberoende av ålder vända sig i frågor berörande minnet och minnesutredningar samt uppföljning under minnessjukdom. Minnes- och seniorrådgivningen stöder även närstående till personer med minnessjukdom.
Seniorrådgivningen finns till för att stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, och funktionsförmåga att klara sig på egen hand. Rådgivaren ger information, direkt rådgivning till t.ex. hur man får kontakt med rätta instanser i olika frågor.

Rådgivningen är en kostnadsfri tjänst till personer som bor i Kimitoöns kommun.

Minnes- och seniorrådgivningen har mottagning på torsdagar och ojämna veckor även på onsdagar.

Telefontid och tidsbokning kl. 8-9, tfn: 02 4260 534.
Besöksadress: Dalsbruks hälsostation, Sjukhusvägen 4, 25900 Dalsbruk