Talterapi

Talterapi är medicinsk rehabilitering. Till talterapeutens arbete hör att undersöka den språkliga förmågan och kommunikationen, samt telterapi. Talterapin kan förverkligas som individuell talterapi, uppföljningsbesök och handledningstillfällen.

Om du har frågor gällande talterapi, vänligen kontakta hälsovårdaren eller läkaren.

Talterapeuten nås per telefon på fredagar, tfn 02 4260 447.
Besöksadress: Vårdbackavägen 4-6, Kimito