Väntetider

Väntetider till icke brådskande sjukvård

  •  Under sommaren kan mottagningarnas väntetider tidvis fördubblas
  • Telefonkontakt till hälsocentralen: omedelbart under tjänstetid
  • Definition av sjukvårdsbehov: omedelbart per telefon, på sjukskötarens mottagning senast följande dag

Tandläkarmottagning       ca 4 veckor
Läkarmottagning             ca 3 veckor
Laboratorium                 under 1 vecka
Röntgen                         under 1 vecka
Sjukskötarmottagning      1 dag

Informationen uppdaterad 27.7.2018