Omsorgsavdelningens förvaltning

Vretavägen 19, 25700 Kimito.

Omsorgschef
Maria Wallin, tel. 02 4260 402 och 050 434 1165
Förvaltningschef inom omsorgen
Karin Simola, tel. 02 4260 403 och 040 733 5897
Tf. Ledande läkare
Janne Orava, tel. 02 4260 404 och 040 707 4748
Vårdchef
Carmela Färm-Kaaja, tel. 02 4260 406 och 040 779 0019
Äldreomsorgschef
Eva Manelius, tel. 02 4260 601 och 044 526 0709
Byråsekreterare
Satu Kivimäki, tel. 02 4260 401