IMG_3374_SC

Socialservice

Till socialservicen hör:

  • familjeservice (hjälper och stöder barnfamiljer att klara sig i vardagen och i problemsituationer)
  • familjerådgivning (hjälper och ger råd om barns uppfostran, parförhållande, familjeliv och att orka som förälder)
  • barnskydd (hjälper barn vars förhållanden eller eget beteende hotar att sätta barnets eget välmående eller hälsa i risk, i fall då inte övriga tjänster riktade till familjer hjälper)
  • vårdnadsärenden (faderskapsärenden, underhåll, umgängesavtal, adoptionsärenden)
  • färdtjänst (färdtjänst enligt handikappservicelagen eller socialvårdslagen)
  • handikappservice (service för att motsvara behov som uppstått till följd av skada eller långvarig sjukdom)
  • missbrukarvård (service vid beroenden och missbruk)
  • utkomstärenden (kompletterande och förebyggande stöd beviljas av kommunen, grundläggande utkomststöd beviljas av FPA)
  •  sysselsättande tjänster (åtgärder för att stödja sysselsättning, aktivering, rehabilitering)
  • flyktingmottagning (integration och välbefinnande för flyktingar som flyttat till kommunen)

Hjälp och stöd i livet erbjuds även av Kimitoöns Församling.


Aktuellt

Hjälp och stöd till barn, unga, föräldrar, mor- och farföräldrar, familjer finns nu att få via Perhelinjas husbil som besöker Kimitoön enligt tidtabellen som hittas här: https://vslj.fi/perhelinja/


Feedback för utveckling av servicen

För att utveckla servicen och måna om kvalitén lyssnar vi gärna på Er åsikt och tar gärna emot feedback Ni vill ge. Vi önskar att Ni vid besök på socialkansliet besvarar frågor som ställs i vår i väntrummet belägna feedback-automat. Feedbacken ges anonymt. Erhållen feedback behandlas regelbundet på kansliets möten.