IMG_3390_SC

Barnskydd

Barnskyddet riktar sig till barn och familjer med utgångspunkt i barnets bästa och rätt till trygg uppväxtmiljö, utveckling och välbefinnande. Inom barnskyddet ges barn och familjer stöd på olika sätt. Man strävar till att utreda och lösa problem och påbörja tillräckliga stödåtgärder i ett tidigt skede.

Om det förekommer allvarliga brister i ett barns vård och omsorg bör en barnskyddsanmälan göras genom att fylla i en blankett eller genom att kontakta barnskyddsmyndigheterna. Om situationen är brådskande, ett barn är i omedelbar fara bör man ringa nödcentralen på 112.

Ur barnskyddslagen framgår aktörer som genom sin yrkesbransch har anmälningsskyldighet.

Det barn- och familjeinriktade barnskyddet består av:

  • utredning av behovet av barnskydd
  • stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård
  • brådskande placering
  • omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård.


Förebyggande barnskydd

Kommunen ordnar förebyggande service för att främja barns och unga personers välfärd. Med förebyggande barnskydd avses främjande och tryggande av barns uppväxt, utveckling och välfärd samt stöd i föräldraskapet som fås t.ex. vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård samt inom annan hälsovård, dagvård, undervisning och ungdomsarbete.


1 §
Lagens syfte

Lagens syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Källa: Barnskyddslagen


hands-1797401_1920