IMG_3470_SC

Familjerådgivning

Åbolands familjerådgivning verkar i Pargas stad och Kimitoöns kommun. Till familjerådgivningen kan föräldrar eller vårdnadshavare söka sig med eller utan barn, helt utan remiss, t.ex. då parrelationen krisar eller man är bekymrad över hur barnet mår. Via stödsamtal och andra infallsvinklar kan man hitta nya sätt att hantera situationen. Familjerådgivaren har tystnadsplikt.


Familjerådgivarna finns på Kimitoön en dag i veckan.