IMG_3432_SC

Familjeservice

Familjeservicen erbjuder barnfamiljer hjälp och stöd i olika livssituationer. Familjeservicens mål är att familjerna skall klara sig i olika livssituationer och därför försöker vi erbjuda hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Genom familjeservicen främjas barnets/den ungas uppväxt, utveckling och välfärd samt ges stöd i föräldraskapet. Servicen är behovsprövad och utvärderas alltid tillsammans med familjen. Verksamheten baserar sig på Socialvårdslagen. Inom ramen för socialvårdslagen har familjerna möjlighet att få olika stödformer, bl.a.:

  • Hemservice
  • Familjearbete
  • Stödfamilj
  • Stödperson
  • Gruppverksamhet

Stödformerna kan även vara andra som skräddarsys tillsammans med familjen, för att familjen skall klara av det dagliga livet.

Familjecafé

Familjecafé ordnas torsdagar kl. 9-11 i Sagalundgården, huvudbyggnaden, i samarbete med Kimitoöns kommun/familjeservice, MLL, Sagalund samt Kimitoöns församling.

Kom med för att pyssla, leka, sjunga tillsammans. Extra program ordnas en gång i månaden (önskemål beaktas). Vi bjuder också på något smått och gott att äta.

Adress: Museivägen 7, 25700 Kimito.

Kontaktpersoner:
Janina Sjöblom-Lundell eller Marthina Korhonen tel. 02 4260 660, förnamn.efternamn@kimitoon.fi

Gruppverksamhet, föreningar och evenemang!