blommor_färdtjänst


Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas inom ramen för handikappservicelagen eller socialvårdslagen.

  • Färdtjänst enligt handikappservicelagen kan beviljas åt personer som lider av sjukdom eller handikapp och som inte utan oskäligt stora svårigheter kan röra sig med allmänna färdmedel. För beviljande av färdtjänst inom handikappservice krävs läkarintyg.
  • Färdtjänst enligt socialvårdslagen kan beviljas åt sökanden som har sjukdom eller besvär som beror på normalt åldrande samt uppfyller kriterier som Kimitoöns kommuns omsorgsnämnd har fastställt. Kriterierna finns som bilaga till ansökan.

Blankett

Kontakt

Ytterligare information fås under telefontid må-on, fre 9.00-9.30 och to 13.00-13.45 av Daniela Järvistö, socialhandledare, tel. 02 4260 660