snödroppe_handikappservice

Handikappservice

Till kommunens uppgifter hör att genom service och stöd förebygga och undanröja olägenheter och hinder som begränsar handikappades funktionsmöjligheter. T.ex. kan följande stödformer beviljas för att bidra till obehindrad och jämlik livskvalitet:
  • personlig assistans
  • stödperson
  • anpassningsträning
  • omändringsarbeten och anordningar i bostad
  • hjälpmedel och utrustning
  • serviceboende
  • färdtjänst 

I handikappserviceärenden kontaktas under telefontid må-on, fre  9.00-9.30 och to 13.00-13.45

Daniela Järvistö, socialhandledare, tel. 02 4260 660