Momsfri privat socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, funktionsnedsättning, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de godkända företag av vilka du vill köpa servicetjänster. Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, ansvarar företagets representant för att kraven för momsfrihet uppfylls.

Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset på servicen.

Godkända företag för servicetjänster i Kimitoöns kommun:


  • -
Information för företagare och anmälningsblankett: