IMG_3407_SC

Service vid beroenden och missbruk

Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel och andra beroendeformer. Med rusmedel avses alkohol, narkotika, mediciner och andra berusningsframkallande ämnen. Andra beroendeformer är t.ex. spelberoende, sexberoende.

Missbrukarkoordinator Maarit Jauhiainen-Viitanen sköter öppenvården i Kimitoöns kommun. Man kan kontakta henne via A-klinikens växel vardagar kl. 8-16, tfn: 010 50650.

Missbrukarkoordinatorn har mottagningstider enl. överenskommelse:

  • Måndagar i Dalsbruk hälsostation
  • Tisdagar i Kimito hälsostation

Svenskspråkig dygnetruntvård finns på Pixnekliniken i Malax. Man behöver inte kontakta socialenheten innan man reserverar plats.

Finskspråkig dygnetruntvård fås genom att under telefontid må-on, fre kl. 9.00-9.30 och to 13.00-13.45 kontakta:

  • Ulrika Masalin, vuxensocialhandledare, tel. 02 4260 660 
  • Ann-Margareth Österås, socialarbetare, tel. 02 4260 660