IMG_3480_SC

Socialombudsman

Socialombudsmannens uppgift är:

  • Att ge information och råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • att hjälpa klienten med att framställa en anmärkning med anledning av hur han eller hon blivit bemött
  • följa med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen
  • arbeta för att främja klientens rättigheter