mampapbarn_vårdnad


Vårdnad

En del av socialservicen i kommunen är barnatillsyning i frågor som berör:

  • Fastställande av faderskap (då barnets föräldrar inte har äktenskapsförhållande)

  • Uppgörande av vårdnads- och umgängesavtal (hjälp i frågor som berör vårdnadshavandeskap och umgänge med barnet)

  • Uppgörande av underhållsavtal (ärenden kring barnets försörjning, underhållsbidrag)

  • Adoptionsärenden

  • Medling i familjefrågor t.ex. kring skilsmässa

I alla ärenden som berör fastställande av faderskap, vårdnad och umgänge samt underhåll kontaktas under telefontid må-on, fre kl. 9.00-9.30 och to 13.00-13.45:

  • Gisela Sjöblom, barnatillsyningsman, tel. 02 4260 660