Sök

Med sökordet Motionskort hittades 5 dokument.
Nedan sökresultaten 1-5.

... vägen! Start från Kasnäs ca 20.15. Pris: Bussen 3 €, badhuset 4,50€ för barn samt pensionärer. 6,50€ för vuxna Vid frågor kontakta Fritidskansliet 02-4260210 Motionskort Kommunen erbjuder Long living-motionskort för invånare som är 13 år eller äldre. Motionskortet berättigar till rabatt på inträde hos företag som Kultur- och fritidsnämnden har avtal med. Avtalet gäller Kasnäs...
... gratis bussresa till rekryteringsmässan i Lietohalli i Lundo torsdag 24.1. Läs mera 10.01.2019 Skolskjutsbiljetter och Long Living-kort Skolskjutsbiljetter och motionskort kan köpas vid kommunens bibliotek i Kimito Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Dalsbruk, Tullbacksvägen 7a eller Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106. Läs mera 02.01.2019 Kommunens sommarjobbssedel 2019 Ansökningstiden för...
10.01.2019 10:56 Skolskjutsbiljetter och Long Living-kort Skolskjutsbiljetter och motionskort kan köpas vid kommunens bibliotek i Kimito Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Dalsbruk, Tullbacksvägen 7a eller Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106. Obs! Var beredd att styrka din identitet vid köp av Long Living-kort. Mer info: Bibliotekens öppethållning Motionskort Skolskjutsar Tillbaka till...
07.01.2019 13:16 Motionskort 2019 Long Living-kort kan lösas ut vid kommunens bibliotek i Kimito Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Dalsbruk, Tullbacksvägen 7a eller Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106. Var beredd att styrka din identitet vid avhämtningen. Mer info: Motionskort Tillbaka till rubrikerna
... och familjeförberedelse samt annan gruppverksamhet. 2. Förebyggande Mål: Engagera familjen i ett tidigt åtgärder kring rusmedel skede. Mätare: THL indikator om levnadsvanor. 3. Främjande av rörelse Mål: Barnen motionerar tillräckligt. och motion Bättre resultat än landets medeltal i move-testerna i åk 5 och åk 8. Mätare: THL indikator om motionsvanor samt move-tester. 4. Sporra alla barn...