Tillsynsenheten flyttar till nya utrymmen, detta förorsakar fördröjningar i behandlings- och betjäningstiden under augusti-september.

Kommunens byggnads- och miljötillsyn finns från och med 1.9. i det så kallade Andelsbankshuset, Kolabacksvägen 4 i Dalsbruk.
Öppet: Ti-Fre kl. 9-11 och kl.12-15
Lov- och tillståndsansökningar hanterar du smidigt via nätet på adressen www.lupapiste.fi.


Lupapiste-logo-rgb-l

Kimitoöns kommun har 100 % elektronisk lovhantering. Ansökningarna lämnas elektroniskt via Lupapiste.fi tjänsten.