Gå till innehållet

Kungörelser

Kommunens officiella kungörelser och meddelanden publiceras i enlighet med kommunallagen i kommunens webbtjänst.

Kungörelsen och den handling som kungörs ska hållas offentligt tillgängliga på kommunens webbplats åtminstone i 14 dygn.

En kungörelse är ett officiellt förfarande för att gå ut med information till kommuninvånarna och andra berörda parter vars rättigheter kungörelserna gäller.

 Kimitoöns kommun publicerar också kungörelser från andra myndigheter.